Activ. educative

 

Calendarul Activitatilor Educative Extrascolare 2009-2010 Sem II

NR. CRT. TEMATICA MODALITAŢI DE REALIZARE RESPONSABILI SI COLABORATORI TERMEN
1  ”Valentine’s Day” Prezentare în PowerPointExpoziţie de deseneConcusul organizat de Palatul Copiilor Prof. de limba englezăDiriginţi şi învăţătoriConsilier educativ  14 februarie 2010
2 Festivalul Mărţişorului Ediţia a V-a1 martie, Ziua Mărţişorului – expozitie de desene

8 martie „Pentru tine, mamă” – serbări şcolare

Confecţionare de mărţişoare şi felicităriExpoziţie cu vânzare la complexul Willmark, Ploiesti şi în şcoală Prof. Câmpeanu Cornelia Prof. Constantinescu VioricaProf. Jercan MariusÎnv.Bălănescu Daniela

Prof. Baciu Eugenia

Diriginţi şi învăţători

Consiliul elevilor        

 20 februarie – 1 martie2010
3 Carnavalul Primăverii Expoziţie de deseneSerbare şcolară Prof. Constantin BeatriceProf. Jercan Marius 6 octombrie 2009
4 Un mediu curat, o viaţă mai bunăLuna Pădurii, Luna Apei, Ziua Pământului Acţiuni de ecologizareÎngrijirea spaţiului verde al şcoliiPlantare de pomi Prof. Gavril SimonaProf. Anghel CerasselaÎnvăţători şi diriginţi

Coordonator de proiecte

Consiliul elevilor

15 martie – 22 aprilie 2010
 5. „ Francofonia şi valorile ei” – Ziua Francofoniei Sesiune de prezentări PowerPoint, scurt program artisitc Profesorii de franceză şi istorie Prof. Dimonu Daniela |Prof. Posea Ionuţ    Prof. Marinescu Ana-Maria   24 martie 2010
 6. Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase–  Floriile, Paştele Expoziţie de ouă încondeiate, Împărtăşirea copiilorExpunere, dezbatere Prof. Văduva TheodorProf. Jercan MariusÎnvăţători şi diriginţi  Aprilie 2010
7. 1 mai Drumeţii Învăţători şi diriginţi 1 mai 2010
8 9 mai, Ziua Europei  Dezbateri, concursuri tematice („Micul cetăţean al Europei ”), compoziţii Prof. Dimonu Daniela Prof. Posea IonuţÎnvăţători şi diriginţi 9 mai 2010
9.  Săptămâna de excelenţă pentru elevii claselor a VIII-a Vizitarea târgului liceelorVizitarea unor licee Diriginţii claselor a VIII-a 4-9 mai 2010
10. Zâmbet de copil Activităţi artisticeÎntreceri sportiveExpoziţie de desene Prof. Câmpeanu CorneliaProf. Petrescu CorneliaProf. Jercan Marius

Invăţători şi diriginţi

 1iunie 2010
11 Ziua şcolii Depunere de flori la statuia lui Nicolae IorgaActivităţi artistice  Toate cadrele didactice  4 iunie 2010
12. Ora bilanţului Transmiterea Cheii succesului de la clasele a VIII-a la clasele a VII-aFestivitatea de premiere a elevilor cu merite deosebite Conducerea şcoliiÎnvăţători şi diriginţi 12 iunie 2010

Calendarul Activitatilor Educative Extrascolare 2009-2010 Sem I

NRC TEMATICA MODALITAŢI DE REALIZARE RESPONSABILI SI COLABORATORI TERMEN
1 Deschiderea anului şcolar
2009-2010
“BUN VENIT LA SCOALA” 
Festivitate deschidere  Directori şi toate cadrele didactice  14.IX.2009
2 Limba română şi limbile străine în context european Prezentare în PowerPointDezbatereExpoziţie de desene Prof. Baciu Eugenia Prof. Vlădescu Maria Bibliotecar Necula Vali Prof. Anghel Cerasella Prof. Bocan Alina      Prof. Apostol Adelina  Inv. Chivu  Mariana Ora 11.302 6IX 2009
2 Ziua internaţională a educaţiei Participare la spectacoleActivităţi la fiecare clasă Prof. Câmpeanu Cornelia Prof. Baciu Eugenia  Prof. Constantin Beatrice Prof. Petre Constanţa Consiliul elevilor     Inv.  Feraru Oana 4-6 X 2009
3 Ziua Holocaustului Expunere, dezbatere Prof. Dimonu Daniela Prof. Posea Ionuţ        Inv.  Daniela Balanescu 6 X 2009
4 „O zi in bibliotecă” Prezentări Power Point, Sezători literare Bibliotecara şcolii Necula Vali  Oct.2009
5. „Copiii şi alimentaţia sănătoasă” –Ziua mondială a alimentului ExpunereDezbaterePostere Cadre medicale            : Dr. Crăciun Cristina Asist. Fragulea Aida Prof. Constantinescu Viorica                  Prof. Gavril SimonaProf. Marin Daniel  Inv. Mihoci Ioana 16 X 2009
6. Să cinstim istoria patriei” – Ziua Armatei Române Expunere               Omagiu                  Întâlniri cu reprezentanţi ai veteranilor de razboi Program artistic Prof. Dimonu DanielaProf. Posea Ionuţ      Prof. Petre Constanţa Prof. Baciu Eugenia   Prof. Constantin Beatrice     Inv.  Georgescu Gheorghita 25 X 2009
7. Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase–  Sfinţi şi sărbători – Sf. Parascheva, Sf. Mare Mucenic Dimitrie Expunere Prof. Văduva Theodor 14, 26 X 2009
8 De la sfinţii creştini la Halloween-ul păgân  ExpunereDezbatere Văduva Theodor    Consilier educativ Invaţători şi profesori 27 X 2009
9. Carnavalul Halloween  Concursuri               Parada costumelor Tombolă cu premii Prof. Anghel Cerasella Prof. Bocan Alina     Prof. Câmpeanu Cornelia Prof. Apostol Adelina Inv.  Ciobanu Monica 31 X2009 ora 10
10. „Un mediu curat, o viaţă mai bună Ziua Internaţională a Mării Negre Concursuri, panouri / mape tematice Prof. Băniţă Daniela    Prof Gavril Simona     Inv.  Mihoci Ioana 31 X 2009
11 Şcoala părinţilor  Colaborare cu părinţii Lectorate Prof. Vlădescu Maria Prof. Petre Constanţa Prof. Gavril Simona   diriginţi şi învăţători oct. 2009
12.  Ziua Naţională fără Tutun  Expunere             Dezbatere                Postere Dr. Crăciun Cristina Asist. Aida Fragulea   Prof. Anghel Cerasella  Prof. Gavril Simona    Inv . GheorgheAdriana           15 XI 2009
13. Săptămâna educaţiei globaleZiua internaţională a drepturilor copilului/ omului – 20 noiembrieToleranţă şi intoleranţă în Europa”- Ziua internaţională pentru toleranţă (16 noiembrie)Ziua internaţională a nonviolenţei Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeii) ( 25 noiembrie) Ziua Televiziunii  -Dezbateri, mape / panouri tematiceJocuri în Lumea copiilorTematici la orele de dirigenţie            Dicţionar explicativ multilingvist  despre xenofobie, rasism.  Activităţi sportive Colaborare cu agenţii de proximitate          Expozitie de desene 

 Studiu de caz

Prof  Câmpeanu Cornelia Prof. Apostol Adelina Prof. Gavril Simona   Prof. Petre Constanţa Prof. Baciu Eugenia  Prof. Vlădescu Maria Prof. Constantin Beatrice Bibliotecara Necula Vali

 Inv. Grecu Elena

Inv.  Babau Elena

Inv.  Crisu Mihaela    

 Agenţii de proximitate Ivan Marius ; Ilioiu Gheorghe

 17-21 XI 2009      

 

 

 

 

 

 

21.XI.2009

14 „Luna Muzicii Audiţii muzicale Prof. Constantin Beatrice, Prof. Bocan Alina Diriginti, Invatatori  XI 2009 
15 Să învingă cei mai buni Concursuri sportive Prof. Câmpeanu Cornelia Prof. Petrescu Cornelia XI-XII2009
    16 Ziua Naţională a României ExpunereActivităţi artisticeExcursii Prof. Dimonu Daniela Prof. Posea Ionuţ  Prof. Apostol Adelina Prof. Petre Constanţa Prof. Gavril Simona 27 XI-1XII 2009
17.  Sfinţi şi sărbători – Sf. Andrei Sărbătorirea festivă a copiilor cu numele de Andrei Consilier educativ        Prof. Văduva Theodor 30 XI 2009
  Ziua mondiala anti SIDA  Panouri / mape tematice Prof. de biologieConsilierDr. Crăciun Cristina     Asist. Fragulea Aida  1.XII.2009
  Ziua mondiala a persoanelor cu handicap Proiecte de voluntariat desfasurate in cadrul strategiei de actiune comunitara  Responsabili diriginti
Consilier educativ
3.12.2009 
  Ziua Mondială a drepturilor Omului Dezbateri /alte activitati Profesorii din catedra de socio umane,responsabili diriginti , consilierul educativ 10.12.2009
18. Concursul „Cea mai curată şi mai frumoasă clasă Activităţi de gospodărire şi de ambientizare personalizată a claselor şi şcolii  –  concurs clase după grafic Diriginţii   Învăţătorii   Comisia de evaluare XII 2009
  Ziua Poliţiei  Întâlniri cu reprezentanţii poliţiei  Consilier educativ
Responsabili diriginti 
18.12.2009 
19. Tradiţii de Crăciun Colinde, pavoazarea bradului, serbări Diriginţi                Invaţători 15-18 XII
20 Carnavalul fulgilor de nea  Program artistic     Serbare  şcolară   Tombolă Prof. Câmpeanu Cornelia Prof. Petrescu Cornelia Prof. Constantin Beatrice Învăţători şi diriginţi 18 XII 2009
21. „Şcoala se prezintă” Realizarea blogului şcolii Materiale publicitare Cartea de onoare a şcolii Revistele şcolii Ecou, Speak out, Discipolii lui Pitagora Consilierul educativ, Profesorul de Informatica Prof. Anghel CerasellaInv. Balanescu Daniela permanent
22. Luceafărul poeziei româneşti„Eminescu, veşnic tânăr Expunere                Montaj artistic    Şezătoare literară Expoziţie de carte Prof. Vlădescu Maria Prof. Baciu Eugenia  Prof. Heleanu Aurelian Bibliotecar Necula Vali Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „N.Iorga„, Pl. 15 ian 2010
23. Uniţi în cuget  şi-n simţiriUnirea Principatelor ExpunereActivităţi artistice Prof Dimonu Daniela   Prof. Băniţă Daniela           Prof. Posea Ionuţ   Prof. Constantin Beatrice       Prof. Jercan MariusInv. Marian Mirela 24 ian 2010
24 „Comediile domnului Caragiale” Vizită Muzeu Caragiale Scenta Bubico, Vizită Prof. Baciu Eugenia  Prof. Vlădescu Maria Prof. Apostol Adelina 31 ian. 2010
25 Integrarea  copiilor cu C.E:S.   Prof. Vlădescu Maria Prof. Petre Constanţa Ian. 2010
         

Director,                               Coordonator de programe şi proiecte educative extrascolare,

Prof. Iancu Veronica                                                                       Prof. Baciu Eugenia

OBIECTIVE:

  1. Conştientizarea elevilor pentru a respecta regulamentul şcolar şi pentru a adopta o atitudine civilizată în orice situaţie.
  2. Angrenarea elevilor şi a părinţilor în activităţi artistice, informative, sportive pentru o mai bună cunoaştere a şcolii şi pentru conturarea personalităţii elevilor.
  3. Popularizarea succeselor deosebite obţinute de elevi, dar şi a sancţiunilor aplicate în cazul abaterilor de la regulamentul şcolar.
  4. Realizarea de parteneriate pentru a implica instituţiile şi comunitatea în viaţa şcolii.
  5. Realizarea revistei şcolii.

STRATEGII:

  • Elaborarea planului managerial al activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare;
  • Elaborarea programului activităţilor educative extraşcolare 2009-2010;
  • Asigurarea logisticii necesare desfăşurării activităţilor educative;
  • Stabilirea relaţiilor de parteneriat;

Reclame

4 răspunsuri

  1. E super tare initiativa

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: