Proiectul „Caravana cu povesti”

Stimaţi profesori coordonatori,

Caravana cu poveşti, un proiect iniţiat de platforma online a cluburilor de lectură eucitesc.ro, împreună cu comunitatea scriitorilor de literatură pentru copii Ordinul Povestitorilor, ajunge în săptămâna 16-20 februarie în judeţul Prahova.

În acest interval vom încerca să acoperim un număr cât mai mare de cluburi de lectură şi să-i aducem pe autorii invitaţi în mijlocul elevilor dumneavoastră.

Echipa de scriitori care va participa la această ediţie a Caravanei cu poveşti este alcătuită din:

Adina Popescu (jurnalistă şi autoarea volumelor Doar un zbor în jurul lumii, Miriapodul hoinar și alte povești, Mari povești românești pe înțelesul celor mici, Aventurile lui Doxi, Povestiri de pe Calea Moşilor, O istorie secretă a Ţării Vampirilor – în curs de apariţie la editura Arthur),

Laura Grünberg (socioloagă, profesoară universitară şi autoare a volumelor Poveste cu un gând strănutat, Istorie cu copii și pârș, mâță, frunză de gutuie, Să creştem mici),

Florin Bican (traducător, autor al cărţilor Reciclopedia de poveşti cu rimă şi fără tâlc, Şi v-am spus povestea aşa).

Program:

Dl. Florin Bican va fi prezent la întâlniri în toate cele cinci zile ale Caravanei (16-20 februarie), în timp ce Adina Popescu se va deplasa din Bucureşti în zilele de 17-19 februarie, iar dna. Laura Grünberg se va alătura echipei în intervalul 18-20 februarie.

Concursul:

Ne-ar fi de mare folos să primim cât mai multe materiale pentru concursul de creaţie  organizat de revista Ordinul povestitorilor, coordonată de Adina Popescu, pentru a le putea evalua şi pentru a putea premia cele mai interesante texte sau desene.

Mai multe detalii despre concurs găsiţi aici.

Sugestii:

Pentru a pregăti întâlnirea cu autorii, încercaţi să le spuneţi copiilor câte ceva  despre aceştia, să citiţi câteva fragmente din cărţile lor şi să-i rugaţi pe copii să se gândească la câteva întrebări pe care le vor putea adresa direct autorilor prezenţi.

De asemenea, copiii pot pregăti un mic moment inspirat dintr-o carte a unui autor invitat, câteva desene sau texte inspirate din lucrările scriitorilor.

Materiale:

Adina Popescu

http://www.cdpl.ro/povestiri-de-pe-calea-mosilor-adina-popescu.html

http://www.bookaholic.ro/adina-popescumi-ar-placea-sa-existe-cite-o-carte-pentru-fiecare-cartier-din-bucuresti.html

http://eucitesc.ro/stire/171-ascultati-un-capitol-din-cartea-adinei-popescu-o-istorie-recenta

https://soundcloud.com/editura-arthur/capitolul-6-decretul

Laura Grunberg

http://www.activitaticopii.ro/editorial_Laura_Grunberg

http://www.cyberculture.ro/blog/2015/01/09/carte-audio-sa-crestem-mici-laura-grunberg/

http://www.editura-arthur.ro/carte/sa-crestem-mici

Florin Bican

http://www.editura-arthur.ro/blog-arthur/archives/270

https://soundcloud.com/editura-arthur/hyparion

http://www.editura-arthur.ro/carte-open/si-v-am-spus-povestea-asa

http://www.editura-arthur.ro/carte-open/reciclopedia-de-povesti-cu-rima-si-fara-talc

Pe curând,

Echipa eucitesc.ro

Evaluari Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a – An scolar 2014-2015

O R D I N

privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora

În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009, privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației naționale emite prezentul ordin:
Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Se aprobă Calendarul de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4. Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
MINISTRU,
Remus PRICOPIE

Nr. 5123
Data: 15.12.2014
București

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-201503_ – Anexa 1_Metodologie_EN-2015

CALENDARUL
de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul

claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
în anul școlar 2014-2015

1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
18 mai 2015 Scris – Limba română
19 mai 2015 Citit – Limba română
Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naționale
20 mai 2015 Matematică
21 mai 2015 Scris – Limba maternă
22 mai 2015 Citit – Limba maternă

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei  a IV-a – EN IV:
26 mai 2015 Limba română
27 mai 2015 Matematică
28 mai 2015 Limba maternă

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
2 iunie 2015 Limbă şi comunicare
3 iunie 2015 Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Simularea Evaluarii Nationale la clasa a VIII-a -an scolar 2014-2015

O R D I N
privind organizarea şi desfăşurarea simulări i Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII- a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național,în anul școlar 2014 – 2015

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art. 94, alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului  nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu  modificările ulterioare,
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009, privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea  şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin:
Art.1. Se aprobă organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și  a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaure at național, în anul școlar 2014 -2015, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat național și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din  învățământul preuniversitar, la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Art.2. Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul ș colar 2014 -2015, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.3. – (1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2014 – 2015 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.
(2) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII -a în anul școlar 2014 – 2015 este aprobată prin anexa nr. 2 la OMEN nr. 3076/4.02.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014.
Art.4. – (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2014 – 2015 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică și istorie.
(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naționalpentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2014 – 2015 este cea aprobată prin anexa nr. 3 la OMEN nr. 3076/4.02.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014.
Art.5. – (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2014 – 2015 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.
(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2014 – 2015 este cea aprobată prin anexa nr. 4 la OMEN nr. 3076/4.02.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014.
Art.6. – Organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015 se realizează în baza unei proceduri separate, care va fi comunicată ulterior.
Art.7. – Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2014 – 2015 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.
Art.8. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art.9. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

M I N I S T R U,
Remus PRICOPIE

BUCUREŞTI
Nr. 5144
Data: 15.12.2014

CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a  în anul școlar 2014 – 2015

 23 februarie 2015                  Simulare –  Limba şi literatura română – probă scrisă

24 februarie 2015                 Simulare – Matematică – probă scrisă

25 februarie 2015                  Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
6 martie 2015                           Afişarea rezultatelor

Anexa nr. 2 Lista continuturi simulare_EN8

Olimpiada de limba, comunicare si literatura romana „Ionel Teodoreanu” -etapa judeteana

Etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare si literatura română se desfăşoară sâmbătă, 21 februarie 2015, după cum urmează:
pentru gimnaziu, la Şcoala Gimnazială ,,Sfântul Vasile” din Ploieşti;
pentru liceu, la Colegiul Naţional ,,Nichita Stănescu” din Ploieşti.
Listele cu repartizarea elevilor în sălile de clasă vor apărea pe grup şi la avizierul celor două unităţi şcolare pănă miercuri, 18.02.2015.
Subiectele, concepute la nivel de Minister, vor fi transmise în dimineaţa concursului.
Elevii vor fi prezenţi în săli la ora 9.00.
Proba scrisă începe la ora 9.30 şi durează 3 ore, la toate clasele.

Metodologie de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016

In vederea celor interesati publicam mai jos documente importante pentru inscrierea copiilor in invatamantul primar:

ORDIN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar     2015-2016 Ordin MECS nr. 3171 din 05.02.2015 inscriere in invatamantul primar 2015

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  pentru anul școlar 2015-2016 Anexa 1 Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2015_2016

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2015-2016

Anexa 2 Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2015_2016

PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA DEZVOLTĂTRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE ȘI ÎN CLASA 1 ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016  Centre evaluare psihosomatica

Oferta Scolii „Nicolae Iorga” – An scolar 2015-2016

Oferta Scolii „Nicolae Iorga” An scolar 2015-2016

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.